Όσο κι αν τα παρφουμάρεις τα …σκ@τ@ λουλούδια δεν γίνονται!!!

Οργισμένο ευθυμογράφημα από τον Κωνσταντίνο Μπούρα Λοιπόν γελάω πάρα πολύ με τα νεοελληνικά ήθη και έθιμα ...

Read More