Ο πονηρούλης λοχαγός και η μετάθεση

Σε όλες τις περιστάσεις, κι ειδικά στις δύσκολες, οι πονηρούλες, οι γαλίφηδες, οι διπλωμάτες, οι «πυκνόσωμοι», ...

Read More