Μάιος του 1944!

Ο Μάιος του 1944 ήταν ο μήνας με τις περισσότερες ομαδικές εκτελέσεις πολιτικών κρατουμένων από Αθήνα ...

Read More