Το Πομάκικο Αδραλές (Χιντρελέζ).

 Στις 6 Μαΐου, στο χωριό μου στις Άνω Θέρμες (Γκόρνο Σέλο), με την ανατολή του ήλιου, ...

Read More