Μελάνωμα

Αποτελεί την κακοηθέστερη νεοπλασία του δέρματος. Η πρώιμη πρόληψη είναι ιδιαίτερης σημασίας για την καλή έκβαση ...

Read More